Rapportera sjöolycka/tillbud/avvikelse

Registrera ny rapport genom att ange din e-postadress. Ett mail med en rapportnyckel till den påbörjade rapporten kommer att skickas till den angivna e-postadressen.

Du kan när som helst avbryta din rapportering och återuppta den genom att ange rapportnyckeln.

Rapportering av sjöolyckor och allvarliga tillbud till sjöolyckor är tvingande enligt 6 kapitlet 14 § sjölagen samt 2 § Lagen om undersökning av olyckor. Varje enskild rapport kommer att bli en post i Transportstyrelsens sjöolycksdatabas och kommer att utgöra ett viktigt underlag för sjöfartsavdelningens analysverksamt. Det är därför önskvärt att rapporten fylls i så fullständigt som möjligt.

Denna rapportering ska inte förväxlas med rederiintern rapportering enligt rederiets SMS eller rapportering till sjöfartsbranschens rapporteringssystem INSJÖ/ForeSea. Interna rapporter eller rapporter till INSJÖ/ ForeSea kommer nämligen inte till Transportstyrelsen.

Registrering av ny rapport

Hämta sparad rapport

Rapportnyckeln består av 36 tecken